EXPORTKOORDINATOR - för små och medlestora företag

Detta program erbjuds små och medlestora företag som vill förstärka exportkompetensen hos redan anställda eller har behova av att rekrytera en Exportkoordinator. Vi hjälper då till med rekrytering, utbildning och coachning.

This program is only offered in Sweden

Syfte

Syftet är att förstärka exportsupporten i företaget.
 

ITM Worldwide konceptet

Vårt koncept är en blandning av exportseminarier, praktiska verktygslådor och individuell exportcoachingför att implementera nyvunna kunskaper i företaget och tillgång till ett internationellt nätverk. Delar av utbildningen sker tillsammans med Exportchefer och Export Traineer från Sverige och utlandet för att utköa det internationella nätverket. Totalt 11 utbildningsdagar under sex månader:

Pasport to Export - 1 dag

Exporttreknik - 3 dagar
- Exportdokument
- Utlandsbetalningar
- Leveransvillkor
- Spedition

Marknadskommuniukation (2 dgr)
- Säljbrev
- Hemsidor
-Sociala medier

Mässkunskap - 1 dag

International Market  Research - 2 days
Mrs Jean Sutton, Actionline Research and Training, UK

Managing Across Culture - 1 day
Dr. Fons tromoenaars, THT, Holland

Change management - 1 day
Professor Albert A. Angehrn, INSEAD, Frankrike

Individual Expprt Coaching - 4x1/2 dag
 

Global cerifiering - Certificate in International Trade Administration

Exportstitelsen är ackrediterade av världsorganisationen International Association of Trade Training Organisations (IATTO) och programmet Exportkoordinator kvalificerar för “Certificate in International Trade Administration”. 
 

Programmet är delvis finansierat av offentliga medel
 

För ytterligare information

Projektledare

Andrea Johansson
andrea.johansson@itmworldwide.se
0725-541826


 

« Back

 

En internationell yrkesutbildning som förstärker exportsupporten i företaget

 

Exportkoordinator är ett mångfacetterat yrke som präglas av yrkeskunskap, professionalism, förståelse för kulturella skillnader, språkkunskaper och tillgång till ett internationellt nätverk. En yrkesidentitet att vara stolt över.